Cena skupinových cvičení je 3,50 € / osoba. Cvičíme v priestoroch Lion Fitness, Bavlnárska ul.Trenčín. 

Ušetri kúpou permanentky. Cena 31,5€/ desať vstupov. Platí na všetky cvičenia poriadané Jumpingivka. 

 

Individuálny tréning:

tréningová jednotka 15€ ( tréningy v priestoroch Lion Fitness, Bavlnárska ul. Trenčín -  podľa stanoveného cieľa klienta - silové, kondičné atď. ) Pri zakúpení 10h tréningu zvýhodnená cena 130€ 

Poradenstvo v oblasti výživy a zmeny v stravovaní - po individuálnej konzultácii. 

 

Kontakt

Mgr. Ivana Hudec Strápková Lion Fitnes Centrum
ul. Bavlnárska 125
911 05 Trenčín - Zámostie
0917/483 921 yvana76@gmail.com