Rozvrh a rezervácia 

aktuálny rozvrh a rezervácie nájdete kliknutím na odkaz:
 

V prípade záujmu skupiny minimálne 10 ľudí je možné po dohode vytvoriť hodiny Jumpingu v takom čase ktorý Vám bude vyhovovať. Možné sú tiež kondičné hodiny pre športové kolektívy a Jumping pre deti a mládež.

Kontakt

Mgr. Ivana Hudec Strápková Lion Fitnes Centrum
ul. Bavlnárska 125
911 05 Trenčín - Zámostie
0917/483 921 yvana76@gmail.com